Kontakt:

Obecný úrad Piskorovce
094 05 Holčíkovce

 

00421 57 448 91 58
www.piskorovce.ocu.sk

opiskorovce@gmail.com

IČO: 00 332 682

DIČ: 20 20 630 326


VÚB, a.s

Č.ú.24324632/0200

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou do NR SR 2020:
opiskorovce@gmail.com


Toto webové sídlo www.piskorovce.ocu.sk spravuje Obec  Piskorovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

                                         

Starostka obce:                                    Mgr. Magdaléna Šatníková

 

Členovia obecného zastupiteľstva:    Ing. Anna Rozkošová

                                                                Ľubomír Šafranko ml.

                                                                Monika Homoľová

 

                                                             

 

                                                                  

 

Správca obsahu:                                                                       

Obecný úrad
Piskorovce 31

Pošta  094 05  Holčíkovce

IČO: 00 332 682

DIČ: 20 20 630 326

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 120
Rozloha:  767 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

 

Všeobecné informácie:opiskorovce@gmail.com
Podateľňa:   opiskorovce@gmail.com
Zástupca starosty: email:opiskorovce@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla:opiskorovce@gmail.com    

 

Sekretariát: Bc. Homoľová Anna
Tel:00 421 57 448 91 58, Email: opiskorovce@gmail.com

Mobil: 0910 752 288

 

Kompetencie:

Obec  Piskorovce  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

      

Úradné hodiny:

Pondelok
Streda
Piatok 

08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00

 


 

Aktualizované 25.1.2015

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk