Kontakt:

Obecný úrad Piskorovce
094 05 Holčíkovce

 

00421 57 448 91 58
www.piskorovce.ocu.sk

opiskorovce@gmail.com

IČO: 00 332 682
VÚB, a.s.
Č. ú. 24324632/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.piskorovce.ocu.sk spravuje Obec  Piskorovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Starosta obce:                                          Pavol Šatník

Zástupca starostu:                                  Ján Chvaščák

Členovia obecného zastupiteľstva:    

                                                                    Ján Buňo

                                                                    Ján Homoľa

                                                                    Milan Homoľa

                                                                    Ján Chvaščák

                                                                    Ľubomír Šafranko

 

Správca obsahu:                                                                       

Obecný úrad
Obec Piskorovce 31

094 05  Holčíkovce

IČO: 00 332 682

 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 129
Rozloha:  767 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

 

Všeobecné informácie:opiskorovce@gmail.com
Podateľňa:   opiskorovce@gmail.com
Starosta: Pavol Šatník, email:opiskorovce@gmail.com,mobil: 0918 398 209
Informácie o napĺňaní webového sídla:opiskorovce@gmail.com    

 

Sekretariát: Homoľová Anna
Tel:00 421 57 448 91 58, Email: opiskorovce@gmail.com

 

Kompetencie:

Obec  Piskorovce  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

      

Úradné hodiny:

Pondelok
Streda
Piatok (párny týždeň)

7:30 – 15:30
7:30 – 15:30
7:00 – 12:00

 


 

Aktualizované 25.1.2015

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk